O spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.

ANTIK Story

Igor Kolla

Spoločnosť ANTIK založil p. Igor Kolla ešte počas štúdia na vysokej škole – dnešnej Technickej univerzite v Košiciach. Medzi prvé aplikácie patrili riešenia pre implementáciu titulkov do TV vysielania. Mladá spoločnosť sa čoskoro stala známa za hranicami Slovenska zariadeniami na kódovanie a dekódovanie analógového TV programu, ktoré si objednávali mnohí svetoví operátori káblových televíznych sietí. Tam ANTIK získal aj prvé skúsenosti s vývojom a výrobou set-top boxov, aj keď vtedy ešte v analógovej podobe. ANTIK sa už pred viac ako desiatimi rokmi podieľal na experimentoch s aplikáciou interaktivity pre užívateľov káblovej televízie. Tieto skúsenosti potom zúročila v riešeniach pre implementáciu teletextu do vtedajších sietí.

Okolo roku 2000 sa spoločnosť rozhodla sprevádzkovať svoju prvú internetovú sieť v Košiciach, pôvodne len na prepojenie so zamestnancami pracujúcimi z domova. Dobrý chýr rýchlo presiahol brány samotného ANTIK-u a tak začal príbeh dnes najväčšieho regionálneho poskytovateľa telekomunikačných služieb. Dnešný ANTIK Telecom má viac ako 35000 zákazníkov a poskytuje služby internetu, telefonovania a digitálnej televízie už nielen v Košiciach ale aj v ďalších východoslovenských mestách.

Nezastal ale ani vývoj technologických riešení. Dopyt z telekomunikačnej časti firmy si vyžiadal vývoj lacného a spoľahlivého zariadenia pre IP telefonovanie. Tu sa plne uplatnili schopnosti vlastného tímu hardvérových dizajnérov ale aj podnikateľská intuícia manažmentu firmy. Aby bolo možné dosiahnuť ceny zariadení priaznivé pre slovenského klienta, ANTIK postupne začína s výrobou telekomunikačného vybavenia v Číne.

Výhody juhočínskej výrobnej základne a zároveň šikovných HW a SW špecialistov zo Slovenska a Čiech sa plne prejavili pri vývoji zariadení pre IP televíziu. Vlastnosti ako integrovaný manažovateľný prepínač ale najmä podpora dekódovanie TV programu pre dva televízory naraz sa stali ojedinelými nielen v strednej Európe ale aj na celom svete. Svedčí o tom uznanie, ktoré spoločnosť v posledných rokoch získava na najväčších globálnych veľtrhoch v danom odvetví – IPTV World Forum v Londýne, IBC v Amsterdame, NABShow v Las Vegas či CSTB v Moskve kde ANTIK pravidelne vystavuje.

ANTIK dnes podniká prostredníctvom dvoch spoločností – ANTIK Telecom sa venuje poskytovaniu telekomunikačných služieb domácnostiam na Slovensku a ANTIK Technology vývoju, výrobe a distribúcii zariadení pre IP telefóniu a najmä digitálnu televíziu. Spoločne zamestnáva v Košiciach viac ako 150 zamestnancov. Aby výrobky ANTIKu naďalej dosahovali svetové parametre, spoločnosť v roku 2010 založila osobitné výskumno-vývojové laboratórium v oblasti digitálneho spracovania obrazu, kde nachádzajú uplatnenie najmä šikovní mladí programátori – študenti aj absolventi technických odborov našich univerzít.